REGULACJA STANÓW PRAWNYCH

Dzięki stałej i wieloletniej współpracy z krakowską kancelarią adwokacką Adwokat dr Marii Kozłowskiej, Property Brokers świadczy profesjonalne usługi doradcze w zakresie problematyki prawnej nieruchomości.

Przed sprzedażą lub nabyciem nieruchomości konieczne jest niekiedy przeprowadzenie postępowania spadkowego, czy też postępowania o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie lub w drodze uwłaszczenia. Ustanawianie służebności drogi koniecznej wymaga niekiedy profesjonalnej pomocy prawnej. Czasem potrzebne jest wsparcie przy postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub w procedurze planistycznej dotyczącej działki. We wszystkich tych postępowaniach oferujemy Państwu nasze profesjonalne doradztwo, przygotowywanie pism oraz zastępstwo w postępowaniach sądowych i administracyjnych.